Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT
Projekt "Zespoły ludowe - laboratorium etnograficzne" ma na celu przeprowadzenie jakościowych badań aktualnie istniejących polskich zespołów ludowych. Szczególny nacisk jest położony na ich rolę kulturotwórczą oraz społeczną, co stanowi nowatorskie ujęcie tematu. Badania: wywiady kwestionariuszowe oraz obserwacja jawna, prowadzone są na terenie czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, co umożliwi analizę komparatystyczną danych empirycznych. Efektem końcowym projektu będzie raport w formie publikacji internetowej zawierający 8 studiów przypadku oraz wyniki analizy 96 zespołów ludowych wraz z dokumentacją fotograficzną oraz materiałami archiwalnymi. Niniejszy raport będzie pierwszym opracowaniem dotyczącym współczesnych zespołów ludowych w Polsce, będącym ważnym głosem na temat twórczych środowisk wiejskich. W ramach projektu, pod koniec grudnia 2015 r.  zorganizowane zostanie spotkanie: prezentacja raportu i dyskusja. 
Współorganizatorami projektu są: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział we Wrocławiu, Katedra Socjologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie.
Partnerami medialnymi projektu są: kwartalnik „Konteksty. Polska sztuka ludowa”, biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ „Zeszyty Wiejskie”
"Zespoły ludowe - laboratorium etnograficzne"
Kapela Rodzinna Zielińskich - Rada ci ja rada, wyszłabym za dziadaSzalejowianki - Wyginam śmiało ciałoRadojewiczanki z Radojewic, woj. kujawsko-pomorskieKujawioki z Osięcin, woj. kujawsko-pomorskieAmatorski Zespół Śpiewaczy ze Skotnik, Skotniki, woj. łódzkieSitowianki, Sitowa, woj. łódzkieKapela Ludowa Parzęczewiacy, Parzęczew, woj. łodzkieAmatorski Zespół Śpiewaczy z Maszkowic, Maszkowice, woj. łódzkieKapela rodzinna Gmajów, Glina, woj. łódzkie"Bukowianki", Bukówek, woj. łódzkieBukowiński strój zespołu "Wichowianki", woj. lubuskieMarta Najdek z zespołu "Wichowianki" z Wichowa, woj. lubuskieśpiewnik Marty Najdek, woj. lubuskieFotografia archiwalna, Archiwum Państwowe we WrocławiuFotografia archiwalna, Archiwum Państwowe we WrocławiuFotografia archiwalna, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.