Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

Inspiracją do podjęcia projektu były badania terenowe prowadzone w powiecie polkowickim na Dolnym Śląsku w 2013 roku. Zafascynowała nas niezwykle żywa pamięć mieszkańców Nowej Wsi Lubińskiej o Tuligłowach – wsi pod Lwowem, z której przyjechała znaczna większość obecnych mieszkańców Nowej Wsi Lubińskiej. Wspólnie z dziećmi postanowiliśmy zbadać ten fenomen, a także przyjrzeć się jak kształtuje się tożsamość lokalna wśród najmłodszych mieszkańców wsi oraz dać narzędzia i umiejętności do samodzielnego badania kultury.

Realizacja projektu składała się z dwóch zasadniczych części: badawczej i popularyzatorsko-edukacyjnej. W pierwszej części realizacji projektu prowadzone były etnograficzne badania terenowe, obejmujące powiaty lubiński i górowski województwa dolnośląskiego, podczas których zebrany został bogaty materiał audiowizualny w postaci fotografii i nagrań (audio i wideo) prezentujący współczesne przejawy kultury ludowej na tym terenie. Przeprowadzone zostały wywiady biograficzne z ponad 20 twórcami ludowymi, rękodzielnikami, rzemieślnikami, członkami i założycielami zespołów ludowych. Materiał ten jest obecnie przygotowywany do publicznej prezentacji.

W drugiej części projektu zrealizowany zostały tygodniowy cykl warsztatów dla dzieci i młodzież z Nowej Wsi Lubińskiej pn. „Gdzie są Tuligłowy?”. Podczas warsztatów etnograficznych, rękodzieła i śpiewu tradycyjnego młodzież, niekiedy po raz pierwszy, miała okazję skonfrontować się z kontynuatorami tzw. żywej tradycji, a także poznawała warsztat pracy etnografa jako badacza terenowego. Wspólnie z uczestnikami warsztatów opracowana została „Mała Monografia Nowej Wsi Lubińskiej”, wzorowana na opracowaniach Oskara Kolberga, a prezentująca obraz etnograficzny wsi widziany oczami młodego badacza kultury. Uroczyste zakończenie projektu miało miejsce w grudniu podczas spotkania i prezentacji publikacji w Nowej Wsi Lubińskiej i we Wrocławiu.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

    

"Obraz rzeczy przywiezionych"
Warsztaty w Nowej Wsi Lubińskiej, 2014 r.Eugenia Mazurkiewicz, Ścinawa, 2014 r.KGW z Miłoradzic, lata 80-teZespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej, Ścinawa, 2014 r.Zespół Śpiewaczy z Ocic i Fundacja Ważka, Wrocław, 2014 r.Warsztaty w Nowej Wsi Lubińskiej, 2014 r.Stefania Śliczna, Marta Derejczyk, Martyna Sikorska, Miłoradzice, 2014 r.Anna Melska i Anna Lewińska, Dziesław, 2014 r.Maria Kucy, 2014 r.Janina Kloc i Ania Kurpiel, 2014 r.Rzeźby Weroniki Skiby, Nowa Wieś Legnicka, 2014 r.Rzeźby Weroniki Skiby, Nowa Wieś Legnicka, 2014 r.Warsztaty w Nowej Wsi Lubińskiej, 2014 r.Warsztaty w Nowej Wsi Lubińskiej, 2014 r.
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.