Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

"My, regionaliści" to wspólny projekt Fundacji Ważka i Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego.

W dyskusji poświęconej znaczeniu regionalizmu w kształtowaniu tożsamości społeczno-kulturowej naszego społeczeństwa termin „regionalista” pojawia się rzadko. Brakuje też refleksji związanej z etosem regionalisty, rozumianym jako zbiór wartości, postaw i wzorów zachowań. Starając się uzupełnić tę lukę Fundacja Ważka we współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem Badania Wsi, realizuje projekt zmierzający do ukazania autowizerunku tej aktywnej grupy osób cieszących się uznaniem środowiska. Jest to szczególnie istotne w kontekście płynności, zmienności i sieciowości zjawisk współczesnego świata.

Zwracamy się zatem do animatorów działań społecznych (w sensie kulturowym, edukacyjnym, polityczno-administracyjnym i ekonomicznym), miłośników miejscowości i regionów, badaczy, folklorystów, innymi słowy wszystkich tych, którzy czują się regionalistami z prośbą o wypowiedź. Może ona posiadać charakter refleksji bardzo osobistej lub także naukowej, określającej związek ze społecznością lokalną lub regionalną oraz z przestrzenią rozumianą jako region - mała ojczyzna. W ramach wypowiedzi:

- Prosimy o opisanie własnej „drogi do regionalizmu”, ze szczególnym uwzględnieniem jej początków. Chodzi o próbę autobiograficzną i określenie co legło u podstaw emocjonalnego i/lub praktycznego zaangażowania na rzecz najbliższej okolicy, regionu?

- Prosimy o określenie jak kształtuje się zagadnienie autorytetów w środowisku regionalistycznym? Kto dla Pani/Pana był lub jest postacią archetypiczną, wzorem, mentorem, godnym naśladowania autorytetem? Czy jest ktoś kogo uznać można za autorytet dla szerszego środowiska, w którym Pani/Pan działa? Dlaczego ktoś zasługuje na takie miano?

- Prosimy o podjecie próby autorskiej definicji - kim jest regionalista? - w oparciu zarówno o własne doświadczenia, jak i obserwacje działań innych osób.

- Prosimy o wyrażenie opinii jak zmiany społeczno-kulturowe, polityczne i gospodarcze ostatnich 2 dekad, wpłynęły na kształt i warunki uprawiania regionalizmu? Kim był regionalista dawniej, a kim jest obecnie? Co stanowi dziś szczególny przedmiot troski regionalisty? Z czym wiążą się obawy lub nadzieje? Co stanowi potencjalne lub rzeczywiste zagrożenie lub szansę?

- Prosimy o nakreślenie idealnej wizji regionu i regionalizmu. Może ona mieć charakter postulatów praktycznych (planów na przyszłość) jak i zestawu oczekiwań zarówno w stosunku do samych mieszkańców jak i reprezentantów świata nauki, gospodarki, polityki etc.

Licząc na podjęcie powyższych kwestii, nie narzucamy określonego porządku, charakteru ani schematu wypowiedzi. Nie wymagamy także konieczności bezwzględnego odniesienia się do wszystkich wspomnianych wyżej zagadnień, choć ich kolejność sygnalizuje, które z nich są w projekcie najistotniejsze. Refleksje te będą opublikowane w wydawnictwie pt. My, regionaliści dostępnym na stronie Fundacji. Rozmiar wypowiedzi nie powinien przekraczać 10 stron (ewentualne przypisy – klasyczne/dolne). Prosimy o materiały wcześniej niepublikowane. Zachęcamy do przesłania ilustracji (w postaci zdjęć – max 5) w osobnych plikach jpg. Tekst powinien zawierać afiliację autora – instytucję lub miejscowość. Prosimy też o krótką notę biograficzną oraz numer telefonu (do naszej wiadomości), co ułatwi ewentualny kontakt.

Na wypowiedzi czekamy do końca 2016 roku.

Telefon kontaktowy (w sprawie projektu): dr Damian Kasprzyk: 504 465 831. Zatytułowany tekst prosimy przesłać na adres: damian.kasprzyk@uni.lodz.pl    lub    fundacjawazka@gmail.com 

Tomy stanowiące pokłosie poprzednich edycji dostępne są tutaj.

"My regionaliści"
archiwum projektu jest na razie puste
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.