Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

W 2016 roku, jako partner Fundacji Ari Ari, prowadzimy badania etnologiczne prywatnych ośrodków kultury, czyli prywatnych, rodzinnych, społecznych - niepublicznych instytucji / ośrodków / podmiotów kultury.

Projekt realizujemy w ramach Otwartej Grupy Roboczej pt. Kultura małych i średnich miast, czyli całorocznej dyskusji o kondycji i przyszłości kultury lokalnej Dolnego Śląska, będącej elementem strategii Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury. 

Charakter badań:

 • etnologiczne, czyli terenowe;
 • jakościowe, czyli refleksyjne;
 • uczestniczące, zarówno grupowe, jak i indywidualne;
 • „w procesie”, realizowane wspólnie z uczestnikami projektu;
 • wizualne i audialne, czasami sensoryczne;
 • dyskusje, rozmowy i rekomendacje.


Metody badań i diagnoz:

 1. Forma badań będzie najbliższa badaniom fokusowym, czyli rozmowom i spotkaniom z grupą osób, złożoną z przedstawicieli poszczególnych podmiotów [z mieszaną metodologią pozyskiwania danych], przeważać będzie charakter jakościowy, z niezmiennym podsumowywaniem zestawu spotkań - w formie seminariów i dyskusji.
 2. Badania będę przede wszystkim grupowe, złożone z otwartych dyskusji, możliwie aktywizujące i sięgające do szerokiej reprezentacji lokalnych środowisk [również możliwie szerokich reprezentacji z otoczenia instytucjonalnego, społecznego i biznesowego danego podmiotu / instytucji].
 3. Metodologia: otwarte dyskusje i rozmowy, dyskusje panelowe, formy aktywizujące uczestników, których chcemy zaangażować możliwie dalece w proces budowania badań, z ich podsumowywaniem i rekomendacjami.


Spróbujemy uzyskać odpowiedź na trzy zagadnienia:

 1. Aktywność i działania: jak przejawia się współcześnie działalność prywatnych, rodzinnych, społecznych, czyli niepublicznych instytucjach kultury na Dolnym Śląsku?
 2. Relacje i współpraca:jak wyglądają relacje i współpraca z otoczeniem społecznym, pozarządowym, administracyjnym i biznesowym?
 3. Szanse i bariery: jak ulepszyć działalność prywatnych, rodzinnych, społecznych, czyli niepublicznych instytucjach kultury?


Współpraca:
Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie
Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"

                              

"Badanie i diagnoza prywatnych ośrodków kultury na Dolnym Śląsku"
Muzeum Skansen Rolny GolinowscyMuzeum Skansen Rolny GolinowscySeminarium badawcze w LegnicySeminarium badawcze w LegnicySudecka Zagroda EdukacyjnaSudecka Zagroda EdukacyjnaSudecka Zagroda EdukacyjnaSpotkanie badawcze - Małe Muzeum Ludowe Kowalskich w MarcinowieSpotkanie badawcze - Małe Muzeum Ludowe Kowalskich w MarcinowieSpotkanie badawcze - Małe Muzeum Ludowe Kowalskich w MarcinowiePierwsze seminarium badawcze we WrocławiuPierwsze seminarium badawcze we WrocławiuPierwsze seminarium badawcze we WrocławiuPierwsze seminarium badawcze we WrocławiuPierwsze seminarium badawcze we WrocławiuPierwsze seminarium badawcze we Wrocławiu
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.