Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

Pierwszy projekt Fundacji Ważka "Ważna sprawa - moje prawa" to projekt edukacji obywatelskiej dla dzieci, który został realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Wrocław 2016.

Projekt kierowany był do dzieci w wieku szkolnym, uczniów wrocławskich podstawówek oraz wychowanków świetlic środowiskowych na terenie miasta Wrocławia. Podczas warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej pokazywałyśmy dzieciom, że one również są ważnymi członkami społeczeństwa; uczyłyśmy czym są prawa człowieka, prawa dzieci, rozmawiałyśmy o "ważnych sprawach" takich jak demokracja, płeć, kobiecość, męskość, tolerancja, dyskryminacja, niepełnosprawność. W prowadzonych przez nas warsztatach wykorzystywałyśmy elementy edukacji nieformalnej, gry i zabawy interakcyjne, działania pobudzające kreatywność i twórcze myślenie.

Naszym celem było kształtowanie w dzieciach, od najmłodszych lat, postaw prospołecznych i obywatelskich poprzez uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia, sprzyjanie angażowaniu się w indywidualne i zespołowe działania na rzecz wspólnego dobra i dobra innych, tworzenie warunków do wymiany poglądów - wysłuchiwania opinii innych i wyrażania własnego zdania, stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej.

"Ważna sprawa - moje prawa"
archiwum projektu jest na razie puste
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.