Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

W 2017 r. realizowaliśmy projekt z zakresu archiwizacji społecznej, którego celem było uporządkowanie, zewidencjonowanie i opracowanie niepublikowanego dotąd zasobu archiwalnego, będącego własnością Fundacji Ważka.

W wyniku realizacji projektu materiał archiwalny dotyczący przede wszystkim aktywności zespołów ludowych zgromadzony przez Fundację w ramach projektów dokumentacyjno-badawczych „Prze-twórcy ludowi” oraz „Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne” został uporządkowany, zewidencjonowany, opracowany i częściowo udostępniony. Dane opisowe oraz metadane wystarczające do zidentyfikowania i wyszukania dokumentu i dostarczające podstawowych danych o kontekście, w którym ten dokument występuje wprowadzone zostały do systemu OSA. Do systemu wprowadzono łącznie 827 dokumentów (16,5 GB). W tym przynajmniej 60 wywiadów i 400 fotografii, 200 plików audio, 20 nagrań wideo. Uzupełniono i udostępniono na stronie internetowej inwentarz zbioru.

Zadanie zostało sfinansowane w 89,97% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Archiwum społeczne Fundacji Ważka - kontynuacja
archiwum projektu jest na razie puste
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.