Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

Projekty „Pierwsi w Oleśnicy” i "Pierwsi w Olesnicy - mapa wspomnień" to wspólne projekty Fundacji Ważka i Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią. Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia Fundacji w zbieraniu relacji biograficznych oraz wiedzy, znajmości miasta i jego mieszkańców Domu Spotkań udało nam się dotrzeć do najstarszymi Oleśniczan, którzy byli świadkami i uczestnikami odbudowy miasta w pierwszych powojennych latach. 

Celem projektów było przeprowadzenie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami miasta, a następnie – wykorzystując fragmenty nagrań – stworzenie unikalnego audioprzewodnika po Oleśnicy. Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy również Oleśnicką Bibliotekę Publiczną im. M. Reja, Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy. 

Przeprowadzenie i rejestracja wywiadów z najstarszymi mieszkańcami miasta była zadaniem na równi ważnym, co niezwykle pilnym. Wiele osób, które znały jego powojenną historię, odeszło, jak np. Stanisław Kokot – współorganizator Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego oraz Muzeum w Oleśnicy. Wraz z odchodzeniem pierwszych powojennych mieszkańców Oleśnicy, odchodzi na zawsze historia miasta, a przede wszystkim historia codzienności, mikrohistoria, historia powstawania nowych instytucji, szkół, zakładów pracy, odbudowy miasta po wojnie. Powojenna historia Oleśnicy jest tematem wciąż niedostatecznie opracowanym w lokalnej historiografii. Materiały źródłowe świadczące o organizacji życia społecznego po wojnie to m.in. napisane w roku 1968 na konkurs tzw. Pamiętniki pierwszych osadników, które dotyczą jednak wąskiego okresu lat 1945-1948. Okres późniejszy zaś to jedynie materiały zgromadzone w dziale Dokumentacji Życia Społecznego. Źródła te nadal wymagają opracowania i uzupełnienia o narracje.

Wszystkie zarejestrowane wywiady zostały zarchiwizowane w dziale Dokumentacji Życia Codziennego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej oraz umieszczone w Oleśnickiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie powstanie swoiste archiwum historii mówionych. Dzięki temu staną się one znakomitym materiałem do analizy historycznej, socjologicznej, etnologicznej i in.

W ramach realizacji projektu, relacje biograficzne mieszkańców miasta, zostały przygotowane w postaci krótkich fragmentów audio i następnie rozmieszczone na zaprojektowanym w tym celu planie miasta. Mapa wraz ze ścieżką audio zostały udostępnione w internecie – na stworzonej na potrzeby zadania stronie: www.pierwsiwolesnicy.org oraz na stronach partnerów. Odsłuchy i mapki można bezpłatnie pobrać z internetu lub wypożyczyć w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.

Wraz z mapą wspomnień przygotowywana została wystawa fotografii osób, których relacje znalazły się na mapie. Premiera mapy wspomnień, strony oraz wernisaż wystawy zaplanowane zostały w dniu obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Oleśnicy - 19 września 2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Oleśnica.

              

"Pierwsi w Oleśnicy"
Fotografie Teresy Kokot, Oleśnica 2015 r.Sesja fotograficzna u Teresy Niemiec, Oleśnica 2015 r.Odznaczenia Adama Fuchsa, Oleśnica 2015 r.Wizyta u Teresy Kokot, Oleśnica, 2015 r.Ryszard Siwecki i Kazimierz Karpienko, Oleśnica, 2015 r.Rodzinny album Marii Burzyńskiej, Oleśnica 2015 r.Stanisław Różycki, Oleśnica, 2015 r.Kronika Klubu "Pogoń" OleśnicaKronika rodzinna państwa MireckichTadeusz Mirecki, Oleśnica, 2015 r.Franciszek Zarówny, Oleśnica, 2015 r.Edward Niczypor, Oleśnica, 2015 r.Anna Wietrzykowska, Oleśnica, 2015 r.Marek Lewandowski, Oleśnica, 2015 r.
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.