Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

Dolnośląskie Archiwum Tradycji

W archiwum zebrane są nagrania audio, wideo, fotografie i inne dokumenty będące wynikiem badań terenowych Fundacji Ważka prowadzonych od roku 2012 przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Kolekcja koncentruje się głównie wokół niematerialnego dziedzictwa kulturowego tego regionu. Gromadzi m.in. wywiady biograficzne, prywatne fotografie, pamiątki, dokumentację tradycyjnego rękodzieła, nagrania muzyki i pieśni, a także lokalnie obchodzone święta i festyny.


Zbiory podzielone są tematycznie na pięć zespołów:

  1. Dolnośląscy twórcy nieprofesjonalni – zawiera głównie dokumentacje tradycyjnego rękodzieła, nieprofesjonalnej rzeźby oraz malarstwa, plastyki obrzędowej, poezji ludowej, kronikarstwa, pieśni i muzyki tradycyjnej. Link do zbioru w systemie OSA: https://osa.archiwa.org/zbiory/PL_1027_1
  2. Zespoły ludowe – gromadzi materiały związane z działalnością zespołów ludowych, wiejskich, estradowych, regionalnych, tradycyjnych, śpiewaczych. Link do zbioru w systemie OSA: https://osa.archiwa.org/zbiory/PL_1027_2
  3. Oleśnica - historia lokalna – gromadzi dokumentację archiwalną i materiały źródłowe dotyczące powojennej historii miasta Oleśnicy. Link do zbioru w systemie OSA: https://osa.archiwa.org/zbiory/PL_1027_3
  4. Dożynki – zawiera dokumentację dotyczącą przygotowania, organizacji i przebiegu współczesnych dożynek, jako znaczącego, oddolnego zjawiska kultury współczesnej wsi, który łączy w sobie aspekt kulturowy, społeczny, polityczny i religijny. Link do zbioru w systemie OSA: https://osa.archiwa.org/zbiory/PL_1027_4
  5. Dolny Śląsk - historia lokalna – kolekcja gromadzi przede wszystkim relacje biograficzne, fotografie i inne dokumenty dotyczące najnowszej historii Dolnego Śląska. Link do zbioru w systemie OSA: https://osa.archiwa.org/zbiory/PL_1027_5

Całe archiwum w systemie OSA: https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_1027

Zadanie "Archiwum społeczne Fundacji Ważka - uporządkowanie, ewidencja, udostepnienie" zostało sfinansowane w 87,93% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnychw zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zadanie "Archiwum społęczne Fundacji Ważka - kontynuacja" zostało sfinansowane w 89,97% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Projekt "Dolnośląskie Archiwum Tradycji" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dolnośląskie Archiwum Tradycji DAT
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.