Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

Kolekcja zawiera dokumentacje dotyczącą działalności współczesnych zespołów ludowych. Jej trzon stanowią materiały zgromadzone w trakcie realizacji projektu badawczego Fundacji „Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne" w 2015 roku. Badaniem objęte zostały cztery województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i łódzkie. Jego przedmiotem były w szczególności zespoły działające na terenach wiejskich, określające siebie jako zespoły ludowe, folklorystyczne, wiejskie, regionalne, tradycyjne, śpiewacze. Działania miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na fenomen amatorskich zespołów ludowych wraz z ich rolę społeczną i kulturotwórczą w życiu społeczności wiejskich. W skład zasobu wchodzą nagrania audio zawierające rozmowy z przedstawicielami zespołów ludowych a także bogata dokumentacja fotograficzna (przede wszystkim kronik i zeszytów z piosenkami, strojów, „przestrzeni zespołowych") oraz dokumentacja wideo. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część kolekcji została uzupełniona dzięki dofinansowaniu w ramach projektu "Archiwum społeczne Fundacji Ważka - kontynuacja" (Zadanie zostało sfinansowane w 89,97% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych). Uzupełnieniem zbioru są materiały zgromadzone podczas innych działań dokumentacyjnych Fundacji.

Zespoły ludowe
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.