Aktualności O Fundacji Projekty Wydawnictwa Kontakt Znajdź nas na FB!Znajdź nas na SoundCloud!Zbiory DAT
menu
AktualnościO FundacjiProjektyWydawnictwaKontaktZbiory DAT

Kolekcja zawiera dokumentacje dotyczącą działalności współczesnych zespołów ludowych. Jej trzon stanowią materiały zgromadzone w trakcie realizacji projektu badawczego Fundacji „Zespoły ludowe – laboratorium etnograficzne" w 2015 roku. Badaniem objęte zostały cztery województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i łódzkie. Jego przedmiotem były w szczególności zespoły działające na terenach wiejskich, określające siebie jako zespoły ludowe, folklorystyczne, wiejskie, regionalne, tradycyjne, śpiewacze. Działania miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na fenomen amatorskich zespołów ludowych wraz z ich rolę społeczną i kulturotwórczą w życiu społeczności wiejskich. W skład zasobu wchodzą nagrania audio zawierające rozmowy z przedstawicielami zespołów ludowych a także bogata dokumentacja fotograficzna (przede wszystkim kronik i zeszytów z piosenkami, strojów, „przestrzeni zespołowych") oraz dokumentacja wideo. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część kolekcji została uzupełniona dzięki dofinansowaniu w ramach projektu "Archiwum społeczne Fundacji Ważka - kontynuacja" (Zadanie zostało sfinansowane w 89,97% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych). Uzupełnieniem zbioru są materiały zgromadzone podczas innych działań dokumentacyjnych Fundacji.

W 2018 roku zasób uzupełniono  w ramach zadania Archiwum Społeczne Fundacji Ważka 2018 współsfinansowanego ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Link do zbioru w systemie OSA: https://osa.archiwa.org/zbiory/PL_1027_2

Zespoły ludowe
Nasze strony korzystają z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.